Bæredygtig begravelse

Hos Bedemand Riising tager vi ansvar for miljøet. Vi ønsker at være med til at passe på kloden til kommende generationer. Derfor har vi indgået et partnerskab med Growing Trees, hvis mission er at plante skove med henblik på at sikre grundvandet og reducere global opvarmning. Det betyder at vi kan tilbyde bæredygtig begravelse såvel som bæredygtig kiste.

En bæredygtig begravelse

Vi donerer et træ for hver kiste vi bringer, og således giver vi naturen noget tilbage. Et nyplantet træ kan være et smukt minde om et liv, som er levet for den person, som nu er gået bort. Nye folkeskove i Danmark bidrager til sikring af rent drikkevand samt en skabelse af mere natur og øget biodiversitet. Nye rekreative områder opstår(genopstår) og der vil ske en gradvis oplagring af CO2 og dermed nedsættelse af den globale opvarmning.

Fokus på bæredygtig begravelse

Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution, med det overordnede formål at etablere nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i både Danmark og udlandet samt etablere folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med offentlig adgang, med fremtidig vedligeholdelse sikret igennem aftale med kommuner eller stat.
Rejsning af nye skove på kommunal eller statslig jord foretages med det formål at skabe et grønnere Danmark samt sikre klimaet og nedsætte CO2 udslippet.

Støtte til statens jordopkøb

Sekundært formål er at yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere at etablere beskyttende folkeskov. Etablering af disse skove er med til at sikre grundvandsressourcer, klima samtidig med det nedbringer CO2 udslippet. Læs mere om Growing Trees her eller kontakt os for at høre mere om mulighederne for en bæredygtig begravelse.

Kontakt Bedemand Riising i Odder og omegn

Vi svarer hele døgnet

​Hvis du har spørgsmål omkring bæredygtig begravelse, kan vi træffes hele døgnet. Et afklarende møde er naturligvis gratis og uforpligtende. Du kan kontakte os her. Vi står klar til at hjælpe dig med afklaring af spørgsmål om døden og stillingtagen til dokumentet Min Sidste Vilje. Du er altid velkommen til at ringe til os på vores døgntelefon. Vi kan mødes i dit hjem eller på vores kontor – når det passer dig.