Begravelseshjælp (tilskud til begravelsen)

Der er forskellige muligheder for at få begravelseshjælp og tilskud til en begravelse. Offentlige tilskud afhænger af afdødes formue, men forsikringer, fagforeninger, pensionsselskaber og lignende udbetaler ofte også beløb ved dødsfald. Om der kan opnås tilskud, skal man selv undersøge ved det enkelte dødsfald. Det er altid en god idé at søge vejledning herom hos Bedemand Riising. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, der ikke skal betale skat af.

Man kan højst få 12.500 kroner (2024) i begravelseshjælp.

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kroner (2023) i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, hjælper vi dig med at ansøge om dette.

Begravelseshjælp udbetales til NemKonto

Udbetaling Danmark udbetaler begravelseshjælpen til din NemKonto såfremt dette ønskes. Det er helt normalt, at Bedemand Riising søger begravelseshjælp på dine vegne. Udbetalingen vil derfor ofte ske direkte til Bedemand Riising, som sørger for den endelige opgørelse til efterladte pårørende og familie.

Sygeforsikring “danmark”

Hvis afdøde var medlem af Sygeforsikringen ”danmark” gruppe 1 eller 2, er der mulighed for økonomisk hjælp. Beløbet udgør kr. 1.400,00. Også her vil Bedemand Riising være behjælpelig
med håndtering af begravelseshjælpen.

Fagforening

Enkelte fagforeninger eller grupper i disse udbetaler også et engangsbeløb, som støtte til et medlems begravelse. Størrelsen af dette beløb varierer. Hos Dansk Metal udbetales befravelseshjælp til medlemmer der mister ægtefælle/samlever. Der udbetales et engangsbeløb kr. 1.700,00. Afdøde medlemmer af FOA, vil opnå begravelseshjælp kr. 1.500,00.

Begravelseshjælp afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes
  begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på
  dagen for dødsfaldet overstiger 40.500 kroner (2023). Er afdødes eller
  ægtefællernes samlede formue over 52.600 kroner (2023), bortfalder
  begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle,
  nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 20.300
  kroner (2023). Er afdødes formue over 32.400 kroner (2023), bortfalder
  begravelseshjælp helt.

Eksempler på formue kan være:

 • Indestående i banken.
 • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier.
 • Kontanter.
 • Ejendomsværdi.
 • Værdi af andele i andelsboligforeninger.
 • Anparter og investeringsbeviser.
 • Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger
  indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet.
 • Dokumenteret gæld.

Bemærk, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen indgår ikke i opgørelsen af formuen.

Kontakt Bedemand Riising i Odder og omegn

Vi svarer hele døgnet

​Hvis du har spørgsmål omkring begravelseshjælp, kan vi træffes hele døgnet. Et afklarende møde er naturligvis gratis og uforpligtende. Du kan kontakte os her. Vi står klar til at hjælpe dig med afklaring af spørgsmål om døden og stillingtagen til dokumentet Min Sidste Vilje. Du er altid velkommen til at ringe til os på vores døgntelefon eller udfylde kontaktformularen. Vi kan mødes i dit hjem eller på vores kontor – når det passer dig.