Certificeret bedemand

Der findes flere certificeringer inden for begravelsesbranchen.

At være certificeret bedemand betyder, at bedemanden har gennemgået en både teoretisk og praktisk uddannelse, der er afsluttet med en eksamen. Der findes i dag to anerkendte uddannelser, dette under Brancheorganisationen Danske Bedemænd og BlivBedemand.nu (BB), Danske Begravelser.

Man skal være opmærksom på, at en certificering, f.eks. en ISO-certificering eller anden form for certificering, ikke er nogen garanti for kvaliteten af de ydelser, som leveres af en begravelsesforretning.

En certificering betyder blot, at begravelsesforretningen følger en bestemt ledelsesstandard, og det intet med kvaliteten af produktet har at gøre.

Vi har valgt at lade os uddanne og eksaminere hos Brancheorganisationen Danske Bedemænd.

Hvad betyder det for dig?

  • Vi er uddannede og certificerede bedemænd
  • Vi leverer høj kvalitet i betjening og vejledning
  • Vi leverer faglig korrekt vejledning
  • Vi udfører de ydelser, som aftales
  • Vi overholder den aftalte prisramme