Husk lige

Ved et dødsfald er der en række gøremål, som bedemanden normalt ikke tager sig af.

Afmelde:

Avis, telefon, licens, bibliotekskort…

Indgå nye aftaler:

Bankkonti – alle fælles bankkonti lukkes på det tidspunkt, hvor banken via dødsanmelselsen får oplysning om dødsfaldet.

Betalings Service – få en samtale med banken om, hvad der skal betales og stoppes.

Opsige:

Lejemål, forsikringer (skal ændres, hvis der er en ægtefælle), kontingenter…

Stat & kommune:

Tilskud, ydelser og pensionsudbetalinger standser automatisk.

Forskudsregistrering reguleres det følgende år, men det er tilrådeligt at forhøre sig hos Told og Skat, hvis der er en efterlevende ægtefælle.

Et spørgsmål, som ofte optager pårørende, er forholdet omkring tømning af afdødes bo.

“Før boet er behandlet i Skifteretten, må arvingerne ikke råde over afdødes aktiver.
Det betyder bl.a., at afdødes indbo ikke må deles eller fjernes fra afdødes bolig.
Der må heller ikke hæves penge på afdødes bankkonti”.
(Kilde: Skifteretten i Århus)

Hvis afdøde befinder sig på lokalcenter, ældrebolig eller anden form for beskyttet bolig, kan tømningen af boligen fremskyndes.

Skifteretten skal give tilladelse til tømning af boligen.